Information om priser

Hur bildas avgiften för ett läkarbesök?

Läkarna bestämmer själva sina arvoden och utifrån dessa bildas besöksavgiften. Som grund för arvodet använder läkaren den genomsnittstid som går åt för vård av kunden på mottagningen och anknytande efterarbete, till exempel att anteckna i patientjournalen och kontrollera provsvar. Utlåtanden som utfärdas vid läkarbesöket, laboratorie- och röntgenundersökningar, ingrepp, vaccinationer, läkemedel och utrustning debiteras separat.

Expeditionsavgift

Aava debiterar en expeditionsavgift. Expeditionsavgiften omfattar kostnader för kundens tidsbokning, anmälning och kassahändelse (till exempel kostnader för personalens, lokalernas, kommunikationens samt systemens utveckling och underhåll). För endast laboratorie- och röntgenbesök debiteras ingen expeditionsavgift.

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av expeditionsavgiften, undersöknings- och vårdkostnaderna. Vårt verksamhetsställe använder FPA:s direktersättningsförfarande. Genom att visa upp FPA-kortet i samband med betalningen får kunden redan i kassan FPA:s ersättning för betalda läkararvoden samt kostnader för undersökningar och vård som ordinerats av läkare enligt FPA:s föreskrifter.

Avbokning och ändring av tider

Mottagningstider ska avbokas senast 12 timmar före mottagningstiden. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift som motsvarar besöksavgiften för tider som inte avbokats eller som avbokats för sent.

Betalsätt

På Läkarcentralen Aava kan du betala med bank- eller kreditkort, via Aava-konto samt med Aava presentkort.

Maximipriser för mottagningsbesök

Maximipriser för mottagningsbesök och undersökningar finns i den allmänna prislistan.