Aava Orto-Läkarna

Aava Orto-Läkarna är en läkarcentral med fokus på ortopedi, dvs. behandling av smärtor, skador och sjukdomar i rörelseorganen. Bland specialisterna finns ortopeder, neurokirurger, handkirurger och specialistläkare inom idrottsmedicin samt yrkeskunnig personal. Specialområdet är idrottsskador samt diagnostik och behandling av dessa. Dagkirurgiska ingrepp utförs i tre operationssalar, utan att patienterna behöver köa. Läkarcentralen har sjukhusrättigheter och ett direktersättningsavtal med FPA. Centralen är även avtalspartner med flera försäkringsbolag. Fysioterapitjänsterna kompletterar vårdkedjan.

Operationerna utförs i det nya och moderna Aava Sjukhuset i samma hus.

Nästa lediga tider

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: