Aava Sjukhus Kampen

Aava Sjukhus Kampen – spetskompetens för dig

Aava Sjukhus är ett nytt och modernt sjukhus med ett mycket mångsidigt operations- och ingreppsutbud. Även HUCS barnkirurgi verkar i våra lokaler. Sjukhusets fokusområden är ortopedisk dagkirurgi, neurokirurgi, handkirurgi, plastikkirurgi, endoskopi och kirurgiska ingrepp för hudsjukdomar. Vi har även utökat utbudet av gynekologiska och urologiska ingrepp. I höst har vi även börjat utföra bröstcanceroperationer.

Exempel på vårt utbud: artroskopiska ingrepp i knä- och axelleden, ryggrads- och halskotpelaroperationer, operationer av hallux valgus, sköldkörteloperationer, sterilisering av män och hävning av sterilisering, inkontinensoperationer hos kvinnor, gastroskopi under sövning samt operation av övre och nedre ögonlock.

Tidsbeställning:  010 380 5300 (kl. 9–15). Förfrågningar om operationspatientens tillstånd, tfn 010 380 5304.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: