Aava Tammerfors Hämeenkatu

Hämeenkatu 19, 33200 Tammerfors
Kundtjänst: 010 380 3838

Experter

Aalto Anu
Specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar
Lehtinen Tuomas
Specialiserande läkare inom Företags medicine, Allmänläkare
Linden Maria
Arbetshygieniker, expert inom företagshälsovård