Aava Välfärds- och idrottsklinik

Aava Välfärds- och idrottsklinik erbjuder sakkunnigtjänster

  • för företag och organisationer: Aava Välfärdstjänster
  • för privatkunder: Aava Hälsocoachning
  • för idrottsföreningar och motionsidrottare: Aava Motions- och Idrottscoachning

Aava Välfärdstjänster bygger på befintlig kunskap om företagshälsovård och skräddarsyr tjänster för kundföretag och organisationer. En utvecklingen av välbefinnandet i samarbete med företagshälsovården säkerställer ett långsiktigt ansvar samt ger ökad effekt, bättre verksamhetskvalitet och kostnadseffektivitet för kunden. Vi samordnar den tillgängliga expertisen i Aava för kundens bästa. Vårt mål är att främja det övergripande välbefinnandet parallellt på såväl organisations- och ledningsnivå som på arbetsgemenskaps- och individnivå. Vet du vilka dina och organisationens hälsofaktorer är?

Aava Motions- och Idrottscoachning och Aava Hälsocoachning använder de senaste forskningsrönen och tekniken vid utvecklingen av individuellt välbefinnande och prestationsförmåga. Vår verksamhet fokuserar på individen och ett helhetsbemötande av människan.

Aava Hälsocoachning vänder sig till personer som vill ha en trygg och effektiv livsstilsförändring. Vid hälsocoachningen använder vi illustrativa metoder för att kartlägga kroppen, med hänsyn till både det mentala som fysiska välbefinnandet. Metoderna styr en mångprofessionell coachningsprocess som kan skräddarsys. Aava Hälsocoachning vänder sig dig som vill föryngras inuti och styra över ditt eget välbefinnande!

Aava Motions- och Idrottscoachning hjälper motionärer och idrottare till en ökad medvetenhet om tillståndet för den fysiska prestationsförmågan och återhämtningen. Idrottarna får mångsidig uppmuntran och individuell coachning som hjälper dem att sköta den egna kroppen, med hänsyn till deras bakgrund och kraven i idrottsgrenarna som utövas. Den fysiska prestationsförmågan är en mångdimensionell helhet som kräver balans. Våra yrkesutbildade medarbetare och mångsidiga mätnings- och uppföljningsmetoder stödjer dig i att utveckla en självständig, långvarig prestationsförmåga.

Beställ tid och fråga mer!

Kontakta välfärdstjänsternas sakkunniga direkt:

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: