Aava Virta är en effektiv välbefinnande- och coachningsenhet  

Aava Virta erbjuder mångsidig coachning för företag och individer. Vårt mål är att ta kundernas välbefinnande till en ny nivå. Vi planerar och genomför coachningsprogrammet tillsammans med Aavas experter, såsom företagshälsovården, psykologerna och specialistläkarna.  

Vi använder moderna metoder för att kartlägga personalens välbefinnande. Vår verksamhet grundar sig på medicin och forskningsresultat.  

Varför lönar det sig att satsa på arbetstagarnas välbefinnande?  

En välmående organisation är en attraktiv arbetsplats. När ledningen förbinder sig att skapa en kultur som stöder personalens arbetshälsa och utveckling, gynnas hela organisationen. Arbetsgemenskapens välbefinnande påverkar direkt produktiviteten, sjukfrånvaron och motivationen.    

Vet du hur er organisation mår?   

Aava Virta kartlägger välbefinnandet i er organisation, lokaliserar de delområden som kräver förändring och hjälper er att definiera nya målsättningar som höjer motivationen och prestationsförmågan.   

Läs mer om våra tjänster och gör Virtas välbefinnandeenkät på adressen: www.virtavalmennus.fi.    

Aava Virta är Finlands olympiska kommittés samarbetspartner. Det främsta målet med samarbetet är att öka välbefinnandet i vårt samhälle. I ett arbetsliv som ständigt förändras behövs nya tänkesätt och handlingsmönster, så att människorna orkar med sitt arbete och organisationerna uppnår framgång.  

Se video: Expertcoach Jussi Sievälä samt olympiamedaljörerna Minttu Tuominen och Anniina Rajahuhta på Aava Virtas teststation.  

Virta Studio öppnades i november 2018
Annegatan 34-36 B
00100 Helsingfors 

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: