Bilddiagnostik och röntgen

Läkarcentralen Aava erbjuder mångsidiga och högklassiga avbildningstjänster på sina verksamhetsställen.

Röntgenundersökningar

Nativröntgen, dvs. traditionella röntgenundersökningar är avbildningar av lungor, skelett och mjukvävnader utan kontrastmedel. Undersökningen utförs med utrustning som använder röntgenstrålar. Beroende på objektet som avbildas tar undersökningen från fem minuter till en halv timme. Inga förberedelser behövs inför undersökningen.

Det finns en egen röntgenavdelning på nästan alla Läkarcentralen Aavas verksamhetsställen. Till undersökningarna behövs en läkarremiss.

Konstråledatortomografi (CBCT)

Planmed Verity i Läkarcentralen Aava Kampen är en datortomograf som grundar sig på konstråleteknik. Med den får man mycket tydliga bilder på benen och lederna i extremiteterna. Dess platsresolution på 0,2 mm är bättre än i den traditionella datortomografin och därför kan skelettets finstruktur och lösa delar bedömas noggrannare. Frakturer upptäcks och vid behov bedöms förbening med större precision än med röntgenavbildning. Särskilt stor nytta uppnår man i fråga om diagnostik av komplicerade frakturer eller frakturer som urskiljs dåligt vid vanlig röntgen. Strålningsexponeringen vid konstråleavbildning är klart lägre än vid andra metoder: den utgör en tiondedel av traditionell datortomografi för leder och motsvarar den naturliga bakgrundsstrålning som fås under fem dagar.

Magnetkameraundersökning

Magnetkameraundersökning är en smärtfri avbildningsmetod som ger exakta tvärsnittsbilder på kroppen. Bilden uppstår genom att utnyttja vattenhalten och de magnetiska egenskaperna i vävnaderna. Magnetkameraundersökning lämpar sig väl för att undersöka det muskuloskeletala systemet (leder, senor, muskler och benstrukturer, även benmärg), det centrala nervsystemet (huvud och ryggmärgskanal) samt mage och blodkärl.

Aava erbjuder magnetkameraundersökningar på två verksamhetsställen i Helsingfors, Teslamed och Medimagneetti. Vid undersökningen närvarar alltid en röntgenskötare samt en specialistläkare som är insatt i patientens problemområde.

Aava Teslamed har marknadens mångsidigaste magnetkamera med den högsta precisionen (3.0 T), som är till särskilt stor nytta när man avbildar små objekt eller objekt som kräver särskild precision, såsom hjärnan. Tjänsteutbudet omfattar dessutom avbildning av det muskuloskeletala systemet, magområdet och brösten samt diagnostik av gynekologiska sjukdomar. Läs mer.

Aava Medimagneetti erbjuder vi förmånlig (från 148 €) och högklassig avbildning främst av det muskuloskeletala systemet (leder, senor, muskler och benstrukturer). Vi använder en magnetkamera på 1.5 T. Läs mer.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: