Centret för luftfartsmedicin

Trafiksäkerhetsverket Trafi har beviljat Läkarcentralen Aava Aviapolis auktorisation som centrum för luftfartsmedicin, dvs. Aeromedical Center. AeMC stärker Aavas tjänsteerbjudande och specialkompetens inom luftfart.

Vid AeMC utförs startkontroller och periodiska kontroller för piloter, flygledare och kabinpersonal. Dessutom kan myndigheten kräva ett ställningstagande av centret för luftfartsmedicin om personalens arbetsförmåga efter allvarliga sjukdomar eller operationer.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: