IVF-kliniken Graviditas

Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors

Bästa kund,

Graviditas Fertilitetsklinik går samman med Felicitas Fertilitetsklinik.
Verksamheten flyttas från och med 13 november 2015 till Felicitas.

För Graviditas Fertilitetskliniks nuvarande kunder innebär ändringen att vården och behandlingarna utförs på Felicitas. Vårdstället finns från och med 13 november 2015 i Felicitas lokaler i Helsingfors, Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors. Vården och behandlingarna fortsätter enligt tidigare avtal för de kunder som är under vård. Vi kontaktar personligen de kunder som har en tid bokad till Graviditas Fertilitetsklinik. Övriga kunder får information om ändringen per brev eller telefon och de som önskar kan också själva kontakta personalen på Graviditas eller Felicitas Fertilitetskliniker.

Graviditas överflyttning till Mehiläinen Felicitas stöder utvecklings- och tillväxtmöjligheterna i huvudstadsregionen samt stärker Felicitas ställning som en framstående aktör inom fertilitetsbehandling i Finland.

Mer information ges av
Graviditas Fertilitetsklinik, Ansvarig skötare Heli Läikkö, gsm 050 381 5566, heli.laikko@graviditas.fi
Felicitas Helsingfors, Miia Savander, gsm 050 5851801, miia.savander@mehilainen.fi