Kvinnors Aava

Experter

Eskola Liisa
Specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar
Helske Katja
Specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar
Kaijomaa Marja
Specialläkare i gynekologi, förlossningar och perinatologi
Meri Riitta
Specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar
Mikkola Tomi
Specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar
Rapeli Timo
Specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar
Saavalainen Liisu
Specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar, Specialistläkare inom allmän medicin