Kvinnors Aava

Har du frågor kring din hälsa, graviditet, hormoner eller sexualitet? Kvinnors Aava erbjuder expertis i alla skeden av ditt liv.

Kvinnors Aava, som ligger i en egen trivsam lokal i Aava Kampen, fortsätter Aava Bulevardens långa tradition av att vara en vänlig läkarcentral för kvinnor som det är lätt att komma till och där man alltid får hjälp. Vi erbjuder individuella och pålitliga gynekologtjänster, sjukdomsprevention, tidig diagnostik och heltäckande, god vård.

Hos Kvinnors Aava hittar du Unga Kvinnors Aava, som är särskilt avsett för unga kvinnor och som tillhandahåller preventivmedelstjänster och tjänster kring sexuell hälsa, samt Aava Graviditetsklinik och privata mödrarådgivningstjänster medan du väntar. Vi hjälper dig att sköta om din totala hälsa i varje livsskede, från det första gynekologbesöket fram till pensionsåldern.

Kvinnors Aavas egen tidsbeställning hjälper till att hitta precis rätt yrkesperson bland våra 50 mottagningar. Gynekologtjänsterna kompletteras av mångsidiga terapitjänster och vi har ett nära samarbete med andra Aava-enheter. Vi använder ett kallelsesystem där våra patienter får en påminnelse om uppföljningsbesök eller t.ex. en kallelse till PAPA-kontroll vid överenskommen tid.

Specialkompetens och tjänster hos Kvinnors Aava

 • över 50 gynekologer (specialiseringsområden är bl.a. uppföljning av graviditet, gynekologiska cancersjukdomar, hormonstörningar och klimakteriebehandlingar, fertilitet och barnlöshet, ungdomsgynekologi, sexologi, urinbesvär och gynekologisk kirurgi)
 • Aava Graviditetsklinik: graviditetsuppföljning, mödrarådgivning, fosterscreening och fosterundersökningar.
 • Unga Kvinnors Aava: preventivmedelstjänster och tjänster för ungas sexuella hälsa
 • endoskopi av livmodermunnen (kolposkopi), behandlingar med elektrisk slinga, mindre gynekologiska ingrepp och laserbehandlingar
 • gynekologiska operationer (bl.a. inkontinens och framfallsoperationer)
 • fysioterapeuter (störningar i bäckenbottnen)
 • sexologi, sexualrådgivning, sexualterapi
 • psykoterapi
 • lymfaterapi, akupunktur
 • laboratorium
 • bilddiagnostik (mammografi, magnetundersökningar av brösten och gynekologiska magnetundersökningar, bentäthetsmätningar)
 • specialister inom andra områden i Aava (bl.a. inre sjukdomar, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, neurologi, hudsjukdomar, psykiatri, näringsterapi, ortopedi, fysiatri, idrottsmedicin, blodkärlskirurgi, plastikkirurgi)
 • jourmottagning varje dag i veckan (bl.a. smärtor och flytningar i början av graviditeten samt akuta gynekologiska besvär)

Nästa lediga tider

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: