MBS- och Diabeteskliniken

Kundtjänst: 010 380 3838

Läkarcentralen Aavas MBS- och Diabetesklinik samlar experter från olika områden och heltäckande tjänster för MBS- och diabetespatienter för att säkerställa bästa möjliga vård. Utöver diabetesskötar-, läkar-, näringsterapeut- och fotvårdstjänster erbjuder kliniken även till exempel handledning i små grupper för personalen i företag. Diabetespatienter samt MBS-patienter som löper risk för att drabbas av diabetes typ 2 kan komma till MBS- och Diabeteskliniken. Man kan komma direkt till kliniken via tidsbeställning, eller med remiss från den egna läkaren eller diabetesskötaren. På diabetesskötarens mottagning sätter man upp en preliminär vårdplan och väljer en läkare som lämpar sig för patienten. Tjänsterna skräddarsys alltid efter klientens behov. Läkaren och skötaren handleder klienten genom hela vårdkedjan.

Nästa lediga tider

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: