Aino Soro-Paavonen

Specialistläkare inom nefrologi

Boka tid

Nefrologen tar hand om patienter som har njurproblem, likson förhöjt kreatinin.