Annele Lindeqvist

Psykoterapeut, Familjterapeut, Parterapeut

Boka tid

Välkommen på min mottagning. Jag är psykiatrisk sjukskötare,psykoterapeut, konstterapeut, familje- och parpsykoterapeut. En livskris eller en annars stressande livssituation kan väcka ångest, depressionssymtom eller problem i sociala sammanhang eller i parförhållandet. Ibland kan redan några besök vara till hjälp så man bättre förstår sina egna känslor och reaktioner. Om det är fråga om problem som uppkommit under en längre period eller oarbetade trauman från tidigare livsskeden kan man behöva en längre psykoterapi. Orsaken till att börja i parterapi kan vara en kris i parförhållandet eller ett behov av att tillsammans med en terapeut fundera över kommunikationsmönster i parförhållandet och kanske hitta nya mer fungerande sätt att lösa tex. konfliker. I samband med en skiljsmässa då man har barn eller i familjer då det finns barn från tidigare förhållanden som väcker frågar angående föräldraskap kan man få hjälp av att prata med en utomstående.