Daniel Granström

Allmänläkare

Boka tid

Jag är företagsläkare och allmänläkare. Som företagsläkare är jag speciellt intresserad av att stödja din arbetsförmåga och främja din hälsa genom olika former av rehabilitering. Jag är intresserad av din hälsa som en helhet. Jag behandlar bland annat arbetsrelaterade besvär, arbets- och fritidsolycksfall, led- och muskelsmärta, blodtryck, diabetes och andra livsstilssjukdomar samt infektioner. Jag utför ingrepp på allmänläkarnivå. Jag har också erfarenhet inom kirurgi och fysiatri. Välkommen!

Anvisningar för bokning

Jag håller paus från mottagningen på grund av specialiseringsstudier.