Daniel Granström

Allmänläkare

Boka tid

Hej!
Jag är företagsläkare och allmänläkare. Jag är intresserad av din hälsa som en helhet. Som företagsläkare är jag också speciellt intresserad av att stödja din arbetsförmåga och främja din hälsa i förebyggande syfte och genom olika former av rehabilitering. Jag behandlar bland annat arbetsrelaterade besvär, arbets- och fritidsolycksfall, led- och muskelsmärta, blodtryck, diabetes och andra livsstilssjukdomar samt infektioner. Jag utför också mindre ingrepp.

Vi ses på mottagningen, välkommen!