AN

Anna Sofia Nevanlinna

Företagshälsovårdare

Boka tid

Jag jobbar som företagshälsovårdare vid Aava Hagalund och tar emot också på distans. Det är viktigt för mig att vara närvarande och hjälpa mina kunder att hitta lösningar till sina hälso- och välmåendeproblem. Jag är speciellt intresserade om mentala hälsan och återhämtningen.