Allmänna anvisningar för laboratorieprov

Laboratorieundersökningarnas resultat påverkas av många faktorer före provtagningen, t.ex. mat, kraftig fysisk ansträngning, stress, kaffe, tobak, alkohol och läkemedel (inklusive naturprodukter och vitaminer). Undvik rökning, alkohol och fysisk ansträngning dagen före provtagningen.

Vänligen följ dessa anvisningar för att resultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt. Om ni har varit tvungen att avvika från dessa anvisningar, ber vi er att berätta detta för personen som tar provet.

Vi rekommenderar att ni sitter stilla i cirka 15 minuter före provtagningen för att blodcirkulationen ska utjämnas.

Prov som kräver fastande

Förkortningen för de undersökningar som absolut kräver fastande har f som första bokstav (t.ex. fS-Kol). Det lönar sig att alltid kontrollera detta genom att ringa laboratoriet innan man kommer till undersökningen.

Följande vanliga undersökningar kräver fastande före provtagningen:

 • fP-Gluk (blodsocker)
 • fS-Fe och fS-Transf (anemiundersökningar)
 • fS-Lipidit, fS-Trigly och fS-Kol-HDL (fett- och kolesterolundersökningar)
 • Paketundersökningar, fS-Pak1-8 och MBOPak7 (omfattar ofta blodsocker eller kolesterol)
 • Pt-GlukR1p, Pt-Gluk-R2 och Pt-Gluk-R6 (glukosbelastningar)
 • Pt-Hepy-R (prov för påvisande av Helicobacter pylori)
 • fP-PTH (bisköldkörtelhormon), provet ska tas kl. 7 -10

Fastande innebär att

 • man inte får äta eller dricka 10–12 timmar före provtagningen
 • man får dricka 1–2 glas vatten
 • man får ta sina morgonmediciner om man inte har kommit överens om annat med den behandlande läkaren.

Om provet inte kräver fastande, kan man äta och dricka samt ta sina mediciner som vanligt före provtagningen, om man inte har kommit överens om annat med den behandlande läkaren.

Vanliga hormontest

 • Alla hormonbestämningar (inkl. testosteron) bör helst tas på morgonen/förmiddagen.
 • S-TSH tas före kl. 12.
 • Om patienten har thyroxinmedicinering, tas S-T4V-provet före medicinen eller tidigast fyra (4) timmar efter medicinen.
 • S-PRL tas kl. 10–14, tidigast två (2) timmar efter att patienten vaknat.

 Läkemedelsbestämningar

 •  Prov för bestämning av läkemedel ska tas innan läkemedlet intas.

Urinprov

 • Det ska ha gått minst fyra (4), helst sex (6) timmar sedan ni urinerade senast. Klamydia och gonorré (U-CtGcNhO 4816) är undantag, då räcker det med två timmar.
 • i får dricka ett glas vatten.
 • De vanligaste urinproven kan man också ta hemma. Laboratoriet ger er separata anvisningar och utrustning för provtagningen.

Resultat

Läkaren som remitterat er till laboratorieundersökningen berättar undersökningens resultat för er.

Mer information: 010 380 3800 (växel)