Dexametasontest

Undersökningen görs för att bedöma hypofysens och binjurebarkens funktion. Under testet följs kortisolhalten i blodet efter en dexametasondos.

Man ska beställa tid för undersökningen på laboratoriet.

Före undersökningen

Vissa läkemedel, såsom kortikoider och läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet, stör testet. Om ni har kortikoidmedicinering, ska ni ta medicinen först efter testet.

Ytterligare anvisningar om medicinering (läkaren/vårdaren antecknar):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 Om ni har avvikit från anvisningarna, berätta detta för personen som utför undersökningen.

Undersökning

Kl. 23 kvällen före blodprovstagningen   __________  (datum) ska ni ta den/de dexametasontablett(er) som ni fått. Ta tabletten/tabletterna med vatten.

Följande morgon kl. 8.00 lämnar ni blodprov på laboratoriet för bestämning av kortisol.

Mer information: 010 380 3800 (växel)