Ekg Dygnregistrening 24h/48H/72h

Tid för undersökningen beställs på laboratoriet.

Det tar cirka en halv timme att placera Holter-inspelaren och cirka 10 minuter att ta bort den.

  • Vid undersökningen placerar vi på er en Holter-registreringsapparat som mäter hjärtats elektriska aktivitet under ett dygn.
  • I registreringsapparaten ingår en inspelare samt EKG-elektroder som fästs på bröstkorgen.
  • Ta på er lösa kläder på undersökningsdagen, så att registreringsapparaten ryms under dem.
  • Holter-inspelaren och elektroderna får inte bli blöta. Undvik överdriven svettning för att elektroderna inte ska lossna.
  • Under det dygn som undersökningen genomförs får ni inte bada bastu, duscha eller simma.
  • Ni får med er en dagbok för den tid som undersökningen pågår. I den ska ni anteckna huvudhändelserna under registreringsdygnet samt de tidpunkter då de börjar. Sådana är till exempel kroppslig ansträngning, måltider, intag av medicin samt när ni vaknar och lägger er. Anteckna även uppgifter om hur ni mår, till exempel illamående, huvudvärk osv.
  • Apparaten avlägsnas i laboratoriet.

 

Placering av apparat:   datum _______ / _______                kl. _______

 

Avlägsnande av apparat:                datum _______ / _______                kl. _______

 

OBS: Om den reserverade tiden inte passar er, ber vi er att meddela detta så snart som möjligt. För ej avbokad tid debiteras fullt pris.

Mer information om laboratoriet: tfn 010 380 3800 (växel)