Gastropanel-funktionsundersökning av magsäcken

Med undersökningen utreder man problem i övre delen av buken och i magsäckens slemhinna samt fastställer eventuell helikobacterinfektion och brist på syra i magsäcken.

 Före provtagningen

 

 1. timmar utan att äta, dricka eller röka Sluta ta läkemedel som påverkar utsöndringen i magsäcken enligt följande En vecka före provtagningen: läkemedel som förhindrar utsöndringen av saltsyra:

 

 • Ranitidin (Rasinisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal brustablett, Ranixal tablett filmdragerad, Zantac)
   • Famotidin (Pepcid, Pepcid Duo) Protonpumpshämmare:
   • Esomeprazol (Esomeprazol Orion, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Nixium, Nexium 10 mg enterogranulat till oral suspension)
   • Lansoprazol (Gasterix, Lansoprazol Actavis 15 mg, Zolt)
   • Omeprazol (Losec, Losec Mups, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharn, Omeprazol Sandoz, Omestad)
   • Pantoprazol (Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa 20 mg enterotablett, Pantoprazol Pensa 40 mg enterotablett, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Somac Control, Somac enterotablett, Somac pulver till injektionsvätska, lösning)
   • Rabeprazol; Pariet Ett dygn före provtagningen:

läkemedel som neutraliserar magsafter:

 

Antacida: Galieve Minta, Galieve Peppermint, Gaviscon, Magnesiamaito, Rennie, Rennie Icemint, Rennie Lakrits, Rennie Spearmint

 

Skyddsmedel för slemhinnan: Antepsin

 

Diskutera med läkare om hur ni slutar ta era läkemedel på ett säkert sätt. Om ni inte kan avbryta en läkemedelsbehandling ska ni meddela era använda läkemedel till provtagaren.

 

Mer information: 010 380 3800 (växel)