Glukosbelastningstest

Med hjälp av ett glukosbelastningstest kan man undersöka sockeromsättningen. För att testet ska lyckas är det viktigt att ni äter och dricker normalt dagen före testet.

  • Pt-GlukR1p – glukostest, kort, 2 timmar
  • Pt-Gluk-R6 – glukostest, under graviditet
  • Pt-Gluk-R2 – glukostest, långt, 5 timmar

Före glukosbelastningen

  • Ni ska fasta 10–12 timmar före undersökningen. Rökning är förbjuden.
  • På morgonen före provet får ni dricka ett glas vatten och ta era mediciner som vanligt.

Under belastningen

  •  I början av undersökningen tas ett blodprov (s.k. fasteprov).
  •  Efter detta får ni sockerlösning som ni ska dricka.
  •  Under undersökningen tas ett eller flera blodprov och eventuellt ett urinprov.
  •  Under belastningen får ni inte äta, dricka eller röka.
  •  Mellan proven sitter ni i väntsalen och vilar, ni får inte lämna laboratoriet. Ni kan ta t.ex. något att läsa med er.

Efter belastningen

Efter undersökningen kan ni äta och dricka normalt.

Mer information och tidsbeställning: laboratoriet,  tfn 010 380 3800 (växel)