Springmaskprov

Springmaskarna tar sig till analöppningen för att lägga ägg och orsakar därför klåda kring öppningen speciellt nattetid. Springmask förekommer speciellt hos barn, men infektionen sprids lätt till hela familjen via barnets fingrar.

Provtagning

Provet tas på morgonen omedelbart efter att patienten vaknat, innan han/hon har tvättat sig eller haft avföring. En bomullspinne fuktas i vattenledningsvatten eller koksaltlösning. Sedan gnider man kraftigt huden kring analöppningen med bomullspinnen och skjuter in pinnen cirka 0,5 cm i ändtarmen. Efter detta placeras pinnen i en tub med skruvkork, som innehåller 1–2 ml vattenledningsvatten. Provet ska lämnas till laboratoriet så snart som möjligt.

 

Mer information: 010 380 3800 (växel)