Urinprovtagning med påse hemma

Av de barn som inte kan ge mittstråleprov (s.k. PLV-prov) tas urinprovet med hjälp av en påse. Provet bör helst tas på morgonen när det har gått en så lång tid som möjligt sedan barnet urinerade senast. Nödvändig utrustning kan ni hämta från laboratoriet på läkarcentralen.

FÖRE PROVTAGNINGEN

 1. Tvätta era egna händer väl.
 2. Tvätta barnets underliv med varmt vatten utan att använda tvål.
 3. Torka noggrant.

PROVTAGNING

Ta bort skyddspapperet från urinpåsens limdel. Rör inte vid påsens insida.

 • FLICKOR: Placera påsen tätt runt urinrörets mynning. Fäst påsen genom att börja från området mellan analöppningen och slidan.
 • POJKAR: Sätt in pojkens penis i påsen och fäst limdelen på huden.
 1. Avlägsna påsen genast när barnet har urinerat för att bakterierna på huden inte ska komma i provet.
 2. Om barnet inte har urinerat inom en timme, upprepa tvätten och ta en ny påse.

BEHANDLING AV PROVET

 1. Håll urinpåsen upprätt och sätt adaptern för överföring av provet i påsen så att den rör provet. Håll påsen och adaptern med ena handen och tryck provröret ända ned i bottnen av adaptern med andra handen tills urinen sprutar in i röret. Håll röret i botten tills vätskeytan inte längre stiger.
 2. Blanda provet genom att sakta vända provröret upp och ned 6–8 gånger.
 3. Fyll alla provrör på samma sätt.
 4. Fäst namnetiketterna på rören.
 5. Kasta bort urinpåsen och adaptern.
 6. Förse rören med personuppgifter och lämna dem till laboratoriet under samma dag.

Mer information: laboratoriet,  tfn 010 380 3800 (växel)