Spirometri-och bronkodilatationsprov

 

Beställ tid för undersökningen på laboratoriet.

 

Datum_______ / _______ 20_______    kl. __________

 

 

Före undersökningen

 

2 timmar    undvik kraftig fysisk påfrestning

2 timmar    ingen tobaksrökning ( inte heller elcigaretter)

4 timmar     inget kaffe, te, coladrycker eller andra uppiggande eller koffeinhaltiga ämnen och inga tunga måltider (men inte helt utan mat)

1 dygn                         ingen alkohol

2 veckor     frisk från sjukdomar i andningsvägarna (t.ex. influensa)

 

 

Medicinering

 

 • Innan diagnostiseringen är det viktigt med läkemedelsuppehåll, om inte läkaren särskilt har gett anvisningar om att du ska ta medicin som du andas in före undersökningen.
 • När astmabalansen ska utredas behövs inga uppehåll, utan du tar de mediciner som du tar regelbundet som vanligt, om läkaren inte särskilt har gett anvisning om uppehåll.

   

 • Kontrollera behovet av uppehåll i medicineringen hos din läkare.

   

   12 timmar utan_________________________

   dygn utan ______________________________

   övriga eventuella läkemedel som vanligt

   alla läkemedel som vanligt

   

   

  OBS: Om du inte kan komma vid avtalad tid ber vi dig vänligen meddela detta så fort som möjligt. Icke avbokade tider debiteras.

   

   

  Mer information om laboratoriet: tfn 010 380 3800 (växel)

   

   

   

   

   

   

   

  MEDICINER SOM PÅVERKAR SPIROMETRIUNDERSÖKNINGEN (handelsnamn)

   

   

  KORTIKOSTEROIDER

   

  4 veckor om steroideffekten ska uteslutas:

  Aerobec, Alvesco, Asmanex, Beclomet, Budenofalk, Budesonid, Dexametason, Entocort, Flixotide, Hydrocortison, Medrol, Novopulmon, Prednisolon, Prednison, Pulmicort, Solomet

   

  NATRIUMKROMOGLIKATER OCH NEDOKROMIL

   

  12 timmar                    24 timmar

  Lomudal                       Tilade

   

  SYMPATOMIMETIKA

   

  12 timmar

  Adrenalin, Airomir, Bricanyl, Buventol, Ventolastin, Ventoline

   

  48 timmar

  Foradil, Formoterol, Oxis, Serevent

   

  3 dygn                                                                              7dygn

  Anoro, Incruse Ellipta                                         Onbrez

   

  ANTIKOLINERGIKA

   

  24 timmar

  Atrodual, Atrovent, Atrovent comp, Ipramol, Ipratropiumbromid, Ipraxa

   

  2 dygn                                                                              4 dygn                                                            12 dygn

  Eklira, Duaklir Geniar                                        Spiriva                                                            Seebri, Ultibro

   

  FENYLIPROPANOLAMIN

   

  12 timmar

  Rinexin 

   

  TEOFYLLINER

   

  3 dygn

  Aminocont, Nuelin depot, Retafyllin, Theofol, Theofol comp

   


   

  LEUKOTRIENANTAGONISTER

   

  3 dygn

  Accolate, Astecon, Montelukast, Singulair

   

   

  ANDRA SOM PÅVERKAR LUFTRÖREN

   

  5 dygn

  Daxas

   

   

  ALLA HOSTMEDICINER

   

  3 dygn

   

   

  KOMBINATIONSPREPARAT

  (4 veckor om steroideffekten ska uteslutas)

   

  4 veckor

  Innovair, Seretide, Symbicort, Relvar, Bufomix, Flutiform