Avföringsprov för bakterieodling

AVFÖRINGSPROV FÖR BAKTERIEODLING

 

F-BaktVi1 – undersökning av de vanligaste bakterierna som orsakar diarré:

salmonella, shigella, campylobakterier och yersinia. För undersökningen behövs två (2) provrör.


F-BaktVi2 – undersökning av långvarig diarré och när diarrén misstänks ha förorsakats av antibiotikabehandling. För undersökningen behövs ett (1) provrör.

 

 

Provtagning

 1.   Ta avföringsprovet på wc-papper eller i ett rent kärl, t.ex. på en engångstallrik. Provet får inte innehålla urin. Provet ska inte tas ur toalettstolen.
 2.   Snurra på provtagningspinnen på olika ställen i avföringen. Om det finns blodiga/slemmiga ställen i avföringen, är det viktigt att ni tar provet från sådana ställen. Avlägsna locket på geltransportröret och placera pinnen i röret. Tillslut provröret ordentligt.
 3.   Skriv ert namn, födelsedatum och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på provröret.
 4.   Lämna röret/rören till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagningen, senast följande morgon. Provet ska förvaras svalt, t.ex. i kylskåp.
 5.   Fyll i uppgifterna nedan och lämna dem tillsammans med provet till laboratoriet.
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   
  Namn: ________________________________ Personbeteckning: _________________
   
  Utlandsresor under de senaste sex månaderna (land och tidpunkt):
   
  ________________________________________________________________________________
   
   
  Mer information: 010 380 3800 (växel)