Parasiter i avföringen

Syftet med undersökningen är att utreda orsaken till magbesvär och diarré speciellt efter utlandsresor. Man undersöker urdjurens cystformer samt maskarnas larver och ägg i avföringsprovet.

Provtagning

  1. Ta avföringsprovet på wc-papper eller i ett rent kärl, t.ex. på en engångstallrik. Provet får inte innehålla urin. Provet ska inte tas ur toalettstolen.
  2. Använd skeden i provtagningsburkens lock för att ta en klick avföring lika stor som en tumspets omedelbart efter att ni har haft avföring. Om det finns blodiga/slemmiga ställen i avföringen, är det viktigt att ni tar provet från sådana ställen. Om avföringen är lös, lägg lika mycket avföring i burken som det finns konserveringsmedel där (innehållet i burken fördubblas). Tillslut burken ordentligt.
  3. Omskaka burken tills provet har blandats med konserveringsmedlet.
  4. Skriv ert namn, födelsedatum och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på provtagningsburken. Om ni ska ta flera prov, ta dem olika dagar.
  5. Lämna burken/burkarna till laboratoriet för undersökning. Provet kan förvaras i kylskåp i tre dygn.
  6. Fyll i uppgifterna nedan och lämna dem tillsammans med provet till laboratoriet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Namn: ____________________________  Personbeteckning: ______________________                     

Utlandsresor under de senaste sex månaderna (land och tidpunkt):

 ________________________________________________________________________

 Obs! Konserveringsmedlet får inte hällas ut. Instruktioner om formalinet kommer i kontakt med

  • huden: klä av er förorenade kläder, tvätta huden med rikligt med vatten och mild tvållösning och smörj huden
  • ögonen: skölj med rikligt med vatten i 10–15 minuter och kontakta läkare omedelbart
  • munnen: drick rikligt med vätska och kontakta läkare, försök inte framkalla kräkning.

Mer information: 010 380 3800 (växel)