Avföringsprov för salmonellaodling

Avföringsprovet undersöks för att upptäcka eventuell salmonellainfektion.

Provtagning

  1. Ta avföringsprovet på wc-papper eller i ett rent kärl, t.ex. på en engångstallrik. Provet får inte innehålla urin. Provet ska inte tas ur toalettstolen.
  2. Snurra på provtagningspinnen på olika ställen i avföringen. Om det finns blodiga/slemmiga ställen i avföringen, är det viktigt att ni tar provet från sådana ställen. Avlägsna locket på transportröret och placera pinnen i röret. Tillslut röret ordentligt.
  3. Skriv ert namn, födelsedatum och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på provröret.
  4. Lämna röret till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagningen, senast följande morgon. Provet ska förvaras svalt, t.ex. i kylskåp.
  5. Fyll i uppgifterna nedan och lämna dem tillsammans med provet till laboratoriet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn: _____________________________ Personbeteckning: ____________________________ 

Arbetar ni i livsmedels- eller vårdbranschen? __________________________________________ 

Utlandsresor under de senaste sex månaderna (land och tidpunkt):

__________________________________________ 

Mer information: 010 380 3800 (växel)