Elastas i avföring

Elastas, som avsöndras från bukspottkörteln till tarmsystemet, avlägsnas oförändrat med avföringen, där det kan analyseras. Syftet med undersökningen är att utreda orsaken till leverbesvär och diagnostisera akut eller kronisk pankreatit samt cystisk fibros.

Provtagning

  1. Ta avföringsprovet på wc-papper eller i ett rent kärl, t.ex. på en engångstallrik. Provet får inte innehålla urin. Provet ska inte tas ur toalettstolen.
  2. Använd skeden i provtagningsburkens lock för att ta minst en matsked avföring till burken (dock högst hälften av provtagningsburkens volym). Tillslut burken ordentligt.

Ett vattnigt prov kan orsaka ett felaktigt lågt resultat.

  1. Skriv ert namn, födelsedatum och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på burken.
  2. Lämna burken till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagningen, senast följande morgon. Provet ska förvaras svalt, t.ex. i kylskåp.

 Mer information: 010 380 3800 (växel)