Långtidsregistrering av blodtryck

 

Tid för undersökningen beställs på laboratoriet.

 Det tar cirka en halv timme att placera blodtrycksmätaren och inspelaren och cirka 10 minuter att ta bort dem.

  •  Vid undersökningen placerar vi på er en RR-registreringsapparat som mäter blodtrycket under ett dygn.
  • Klä er i rymliga kläder (tröja med vida ärmar) på undersökningsdagen så att registreringsapparatens manschett får plats under ärmen.
  • Under det dygn som undersökningen genomförs får ni inte bada bastu, duscha eller simma.
  • Ni får med er en dagbok för den tid som undersökningen pågår. I den ska ni anteckna huvudhändelserna under registreringsdygnet samt de tidpunkter då de börjar. Sådana är till exempel kroppslig ansträngning, måltider, intag av läkemedel samt när ni vaknar och lägger er. Anteckna även uppgifter om hur ni mår, till exempel illamående, huvudvärk osv.
  • Apparaten avlägsnas i laboratoriet.

 

Placering av apparat:    datum _______ / _______                kl. _______

 

Avlägsnande av apparat:                  datum _______ / _______                kl. _______

 

 

 

OBS: Om den reserverade tiden inte passar er, ber vi er att meddela detta så snart som möjligt. För ej avbokad tid debiteras fullt pris.

 

 

 

Mer information om laboratoriet: 010 380 3800 (växel)