Urinprovstagning hemma

 

Ni får nödvändig utrustning från Aavas laboratorium.

Observera:

  • morgonurin eller minst fyra timmar utan att urinera
  • undvik att dricka

 

Intimtvätt

 

Kvinnor: Tvätta händerna. Sära på blygdläpparna och tvätta underlivet noggrant med rinnande vatten utan tvål eller annat tvättmedel. Torka med papper framifrån och bakåt.

 

Män: Tvätta händerna. Dra tillbaka förhuden och tvätta urinrörsmynningen noggrant med rinnande vatten utan tvål eller annat tvättmedel. Torka med papper.

 

Provtagning:

  • Öppna locket på provtagningsburken. Rör inte insidan av burken eller locket.
  • Låt den första urinen rinna ned i toalettstolen
  • Utan att bryta urinstrålen fyller ni minst halva burken med urin.
  • Den resterande urinen kan ni låta rinna ned i toalettstolen.

 

Behandling av provet:

 

Bild 1. Tillslut burken ordentligt. Avlägsna förslutningsdekalen på locket.

Bild 2. Ni får INTE öppna provröret/-rören! Tryck provröret med korken före mot provnålen ända ned i botten tills urinen sprutar in i röret. Håll röret på plats tills vätskeytan inte längre stiger. Avlägsna röret från öppningen. Upprepa detta för alla rören i förpackningen (1–3 st.). Häll den överblivna urinen i toalettstolen. Kassera burken varsamt med hushållsavfallet.

Bild 3. Vänd provröret/-rören 6–8 gånger upp och ned så att luftbubblan rör sig från den ena änden till den andra. Lämna de fyllda rören med en personuppgiftsetikett (namn och personbeteckning) till laboratoriet under samma dag.

 

Virtsanäytteen ohjeet

 

Mer information om laboratoriet:  010 380 3800 (växel)