Samling av dygnsurin

 

Under samlingen kan ni äta och dricka normalt, om inga andra anvisningar har getts. Samlingen kan inte göras under menstruation.

 

Provtagning

 1. I början av samlingen: Töm urinblåsan. Denna urin ska INTE sparas. Anteckna klockslaget på minuten (t.ex. kl. 9.15).
 2. Därefter samlar ni all urin i uppsamlingskärlet som ni fått från laboratoriet.
 3. Om ni har fått med konserveringsmedel, häller ni hälften (= 5 ml) efter den första urineringen och resten (= 5 ml) på samlingskvällen. Vid mycket liten urinmängd

(1 dl eller mindre = mindre än upp ned nedersta till strecket på uppsamlingskärlet), behöver ni inte hälla i konserveringsmedel en andra gång.

 1. Uppsamlingskärlet förvaras i kylskåpstemperatur under hela samlingen tills det lämnas till laboratoriet. Provet får INTE frysa.
 2. I slutet av samlingen: Nästa dag, exakt 24 timmar efter samlingens början, tömmer ni urinblåsan en sista gång i uppsamlingskärlet. Anteckna klockslaget på minuten (t.ex. 9.15).
 3. Lämna hela urinmängden till laboratoriet.

Vi ber er lämna nedanstående uppgifter tillsammans med uppsamlingskärlet till laboratoriet.

 

Namn: _____________________________

Personbeteckning: ____________________________

Samlingen startade: datum _________/__________ kl.__________

Samlingen avslutades: datum _________/____ kl.___________

 

 

Mer information om laboratoriet: 010 380 3800 (växel)

 

KOST- OCH LÄKEMEDELSBEGRÄNSNINGAR I ANSLUTNING TILL SAMLING AV DYGNSURIN

HYDROXIINDOLACETAT (1637 dU-5HIAA)

 • Den behandlande läkaren ger patienten anvisningar om eventuellt avbrytande av läkemedel före undersökningen.
 • Tre dygn före samlingen bör ni undvika läkemedel som påverkar serotoninomsättningen (t.ex. betablockerare, tricykliska antidepressiva läkemedel, levodopa, metyldopa, MAO-hämmare).
 • Tre dygn före samlingen och under samlingen ska ni undvika att ära serotoninhaltiga födoämnen, t.ex. ananas, banan, tomat, jordnötter och rödvin.

ADRENALIN, NORADRENALIN OCH DOPAMIN (1016 dU-Adr, 2404 dU-Noradr, 1019 dU-AdrNor, 1264 dU-Dopam)

 • Efter beslut av behandlande läkare ska ni vara utan följande läkemedel tre dygn före samlingen och under samlingen, eftersom läkemedlen kan leda till för högt/lågt resultat (t.ex. läkemedel som påverkar omsättningen av katekolaminer: adrenalin, noradrenalin och MAO-hämmare).
 • Under samlingen ska ni undvika kaffe, te och banan.

METANEFRINER (2336 dU-Metnef, 2406 dU-Normet, 2337 dU-Metnor), METOXITYRAMIN (3-) (3873 dU-MTA), METOXIHYDROXIMANDELAT (2345 dU-MOMA), HOMOVANILLAT

(1634 dU-HVA)

 • Efter beslut av läkare ska ni undvika följande läkemedel tre dygn före samlingen och under hela samlingen: bensodiazepiner, labetalol, metyldopa, buspiron, diuretika (doser som sänker natriumnivån), exogena katekolaminer (levodopa, näsdroppar, aptitdämpare), indirekt verkande sympatomimetika (amfetaminderivat), fenotiaziner, haloperidol, nitrater, tamsulosin, tricykliska antidepressiva läkemedel, venlafaxin, bromokryptin, klonidin, dexametason, MAO-hämmare.
 • Tre dygn före samlingen och under samlingen får ni inte röka eller inta alkohol.
 • Tre dygn före samlingen och under samlingen ska ni undvika följande födoämnen: kaffe, te, banan, choklad och vanilj.