Upphostningsprov

Upphostningarna ska tas i tomma burkar eller burkar med denaturerad alkohol, som man fått från laboratoriet. Proven (1–3 st.) ska tas på varandra följande dagar omedelbart efter att man vaknat, före frukost.

Ex-BaktVi – Utredning av infektionens etiologi vid ytliga varprov

Ex-Eos – Allergiska symtom i övre luftvägarna

Ex-TbVi – Upphostningsprov för tuberkulosundersökning

Ex-Syto Upphostningsprov för cytologisk undersökning

Provtagning

  •  Skölj munnen med vatten före provtagningen.
  •  Hosta 1–2 ml morgonupphostning djupt från lungorna direkt i burken. Saliv eller sekret från nässvalget lämpar sig INTE som prov.

 Obs! Provmängden för Ex-TBVi är 2–5 ml.

  •  Tillslut provtagningsburken ordentligt.
  •  Om det finns konserveringsmedel i burken, blanda provet väl.
  •  Lämna burken till laboratoriet under förmiddagen, så snart som möjligt.

 Mer information:  010 380 3800 (växel)