Samling av natturin

Det mest tillförlitliga resultatet fås från urin som samlas in under vila. Urinen ska samlas in under minst sex timmar.

 

Provtagning

  1. I början av samlingen: På samlingsdagens kväll tömmer ni blåsan som vanligt i toalettstolen före sänggående (t.ex. kl. 22.02). Denna urin ska inte sparas. Anteckna klockslaget på minuten.
  2. Därefter samlar ni all urin i uppsamlingskärlet som ni fått från laboratoriet.
  3. Uppsamlingskärlet förvaras i kylskåpstemperatur under hela samlingen tills det lämnas till laboratoriet. Provet får INTE frysa.
  4. I slutet av samlingen: När ni vaknar nästa morgon (t.ex. kl. 07.14) tömmer ni blåsan en sista gång i uppsamlingskärlet. Anteckna klockslaget på minuten.
  5. Lämna hela urinmängden till laboratoriet.

Vi ber er lämna nedanstående uppgifter tillsammans med uppsamlingskärlet till laboratoriet.

 

Namn: _____________________________

Personbeteckning: ____________________________

Samlingen startade: datum _________/__________ kl.__________

Samlingen avslutades: datum _________/____ kl.___________

 

 

Mer information om laboratoriet: 010 380 3800 (växel