Ultraljudsundersökning av buken

 

 

Ni ska fasta fyra (4) timmar före undersökningen, men ni får dricka vatten eller saft. Undvik kolsyrade drycker.

Vid undersökningen är det viktigt att det finns urin i urinblåsan. Töm inte blåsan före undersökningen.

 

 

Röntgenläkaren som gör undersökningen

 

 

 

 

Undersökning ________________ kl. _______

 

 

Tidsbeställning och förfrågningar via röntgenavdelningarna: tfn 010 380 3800 (växel)