Ultraljudsundersökning av övre buken

Ni ska fasta fyra (4) timmar före undersökningen, men ni får dricka vatten eller saft.

 

 

 

Röntgenläkaren som gör undersökningen

 

 

 

 

 

Undersökning ________________ kl. _______

 

 

Tidsbeställning och förfrågningar via röntgenavdelningarna: 010 380 3800 (växel)