Nattpolygrafi, ambulatorisk

Undersökningen görs för att diagnostisera sömnapné. Med hjälp av undersökningen analyserar man andningen och tillförseln av syre under sömn.

 

Ni får apparaten och instruktionerna: datum _____  / _____    kl. _____                

Ni ska lämna tillbaka apparaten: datum _____  / _____    kl. _____                 

 

Ni får med er en apparat för sömnregistrering, som ni ska fästa hemma när ni lägger er. Registreringsapparaten och fästremmarna sätts ovanpå en T-tröja.

Ni tar själv loss apparaten följande morgon och packar den i väskan som ni fått från laboratoriet. Väskan och apparaten ska lämnas tillbaka till laboratoriet vid en överenskommen tidpunkt.

Mer information: laboratoriet, tfn 010 380 3800 (växel)