Urinprov för cytologisk undersökning

 

Undersökningen görs bland annat för diagnostisering av infektioner och tumörer i urinorganen.

 

Före undersökningen

 

Morgonurinen är inte lämplig som prov. Töm urinblåsan 1–2 timmar före provtagningen och drick 0,5–1 liter vatten.

 

 

Provet lämnas i laboratoriet.

 

 

Mer information om laboratoriet: 010 380 3800 (växel)