eAava erbjuder personaladministrationen mångsidiga fördelar

eAava är en elektronisk plattform som fungerar via mobiltelefon och dator, ett behändigt verktyg för personaladministrationen, men även en säker kontaktmetod mellan Aavas kontaktperson och representanten för företaget eller organisationen. I stället för traditionell e-post och flyttande av papper erbjuder eAava funktioner som gör det möjligt att enkelt och säkert sköta sina ärenden på distans.

När ditt företag eller din organisation inför eAava

  • Du minskar e-postbelastningen. Gemensamma dokument finns i tryggt förvar i en mapp i molntjänsten och tillgängliga för dig när och var som helst.
  • Du sparar tid. Du når vårt företagshälsovårdsteam via eAavas chatt. Allt tankeutbyte sparas på ett och samma ställe.
  • Dina uppgifter behandlas säkert. I eAava finns de viktiga dokumenten och hälsouppgifterna i säkert förvar. Informationssäkerheten garanteras genom identifiering.
  • Införandet är kostnadsfritt. eAava har ett enkelt användargränssnitt som även fungerar smidigt i mobilen. Det bästa av allt är att det är kostnadsfritt för våra företagshälsovårdskunder att införa eAava.

Vi uppmuntrar alla våra företagshälsovårdskunder att införa eAava och utnyttja den digitala miljöns möjligheter inom företagshälsovården.

Om du redan har koder kan du logga in i eAava här. Kontakta din kontaktperson om ditt företag inte ännu använder eAava.

Webbtjänstens fördelar för arbetsgivare

Rapporter om personalen finns endast några klick bort. I eAava kan du följa upp nyckeltalen för ditt företag, såsom företagshälsovårdens besöksstatistik och kostnader.

Gemensamma dokument såsom avtal, verksamhetsplaner och arbetsplatsutredningar finns i tryggt förvar i en mapp i molntjänsten. eAavas chattkanal gynnar samarbetet och informationsutbytet mellan kundföretaget och företagshälsovården.

Bilagor till företagshälsovårdens fakturor finns på eAava. eAava erbjuder ett säkrare och snabbare sätt att följa upp fakturor och bilagor jämfört med e-post och brevpost. Fakturor och bilagor finns behändigt arkiverade i kronologisk ordning på den egna fliken.

Ropo Capital Oy är vår samarbetspartner för utskick och betalningsövervakning av fakturor. I alla frågor om fakturans innehåll kan ni kontakta Aavas fakturering för Företagshälsovård (010 380 2212 eller laskutus@aava.fi). I ärenden om betalning av fakturan hjälper Ropo Capital (09 2315 0438 www.ropocapital.fi).

eAava i ett nötskal

De fyra viktigaste fördelarna för arbetsgivaren

  1. Du får en helhetsbild över din personals välbefinnande.
  2. Du hittar alla dokument och meddelanden på en och samma adress.
  3. Du kan underteckna avtal elektroniskt.
  4. Du utnyttjar digitaliseringens fördelar i din företagshälsovård.

En egen kanal även för de anställda – Aavas digitala tjänst

Aavas digitala tjänst är en egen servicekanal för privatpersoner och anställda. Den underlättar ärendehanteringen genom att alla hälsouppgifter samlas på ett ställe. I vår digitala tjänst hittar du dessutom laboratorie- och avbildningsundersökningar samt remisser. I tjänsten kan du även se information om tidigare besök och kommande bokningar. För företagshälsovårdskunderna öppnas även en meddelandefunktion, där man behändigt kan diskutera med företagshälsovårdsteamet.

Läs mer om Aavas digitala tjänst här. Logga in på tjänsten här.

Kontakta oss

Vid Aavas företagshälsovård känner vi våra kunder och betjänar dem individuellt. Vill du också lära känna oss? Kontakta oss via e-post myynti@aava.fi eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.