Avföringsprov för helicobacter pylori

 

Syftet med undersökningen är att påvisa Helicobacter pylori-infektion i magsäcken samt att bedöma hur eradikeringsbehandlingen har lyckats tidigast fyra veckor efter att behandlingen har avslutats.

 

Före avföringsprovtagningen ska ni undvika följande läkemedel:

4 veckor:

 •  Läkemedel vid eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori

 
2 veckor:
 

 • Antibiotikakurer
   
 • Protonpumpshämmare: Esomeprazol, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanzoprazol Actavis, Losec, Losec MUPS, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Pariet, Somac, Somac Control, Zolt
   

Ett dygn:

 • Läkemedel som hämmar utsöndringen av saltsyra: Cytotec, Famotidin Hexal, Pepcid, Pepcid Duo, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal, Zantac
 •  
 • Läkemedel som inverkar på tarmens mobilitet: Primperan, Prepulsid, Mestinon, Ubretid takeda Pharma
 •  Antacida: Balancid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiamaito, Rennie
 •  Skyddsmedel för slemhinnan: Antepsin

  
Provtagning

 1. Ta avföringsprovet på wc-papper eller i ett rent kärl, t.ex. på en engångstallrik.
 2. Använd skeden i provtagningsburkens lock för att ta cirka en tesked avföring till burken omedelbart efter att ni har haft avföring. Tillslut burken ordentligt. Vattnig diarréavföring lämpar sig INTE som prov.
 3. Skriv ert namn, födelsedatum och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på burken.
 4. Placera provtagningsburken i plastpåsen och stäng påsen väl.
 5. Lämna burken till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagningen, senast följande morgon. Provet ska förvaras svalt, t.ex. i kylskåp.

 

Mer information om laboratoriet:  010 380 3800 (växel)