Bakterieodling av avföring och nukleinsyra(F-BaktVIP)

Genom undersökningen fastställs bakterier som orsakar akut bakteriebaserad diarré. Utredning av etiologin kring turistdiarré.

Provtagning

  1. Ta avföringsprovet på wc-papper eller i ett rent kärl, t.ex. på en engångstallrik.
  2. Stick pinnen med dacronyta och rött huvud in i avföringen så att det fastnar avföring på pinnen. Blanda därefter pinnen väl i vätskan i det blåa röret och stäng röret omsorgsfullt. Du kan slänga pinnen.
  3. Rotera sedan provtagningspinnen med blått huvud i geltransportröret på olika ställen i avföringen. Om det finns blodiga/slemmiga ställen i avföringen är det viktigt att du tar prov av dem. Avlägsna locket på geltransportröret och placera pinnen i röret. Stäng provröret ordentligt.
  4. Skriv ditt namn, födelsedatum och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på burken.
  5. Placera provtagningsburken i plastpåsen och stäng påsen väl.
  6. Lämna burken till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagningen, senast följande morgon. Provet ska förvaras svalt, t.ex. i kylskåp.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Namn: ________________________________ Personbeteckning: _________________

 

Utlandsresor under de senaste sex månaderna (land och tidpunkt)

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Mer information om laboratoriet:  010 380 3800 (växel)