Parasiter i avföringer, nukleinsyra(F-ParaNho)

Syftet med undersökningen är att utreda orsaken till magbesvär och diarré speciellt efter utlandsresor. Med hjälp av undersökningen fastställs de vanligaste urdjursparasiterna i tarmarna G. lamblia, D. fragilis, Cryptosporidium (C. parvum tai C. hominis) och E. histolytica som kräver vård.

Provtagning

  1. Ta avföringsprovet på wc-papper eller i ett rent kärl, t.ex. på en engångstallrik. Vattnig diarréavföring lämpar sig INTE som prov.
  2. Stick pinnen med dacronyta och rött huvud in i avföringen så att det fastnar avföring på pinnen. Blanda därefter pinnen väl i vätskan i det blåa röret och stäng röret omsorgsfullt. Du kan slänga pinnen.
  3. Skriv ditt namn, födelsedatum och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på burken.
  4. Placera provtagningsburken i plastpåsen och stäng påsen väl.
  5. Lämna burken till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagningen, senast följande morgon. Provet ska förvaras svalt, t.ex. i kylskåp.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Namn: ________________________________ Personbeteckning: _________________

 

Utlandsresor under de senaste sex månaderna (land och tidpunkt)

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Mer information om laboratoriet:  010 380 3800 (växel)