Ultraljud undersökning av nedre buken

Vid undersökningen är det viktigt att det finns urin i urinblåsan. Töm inte blåsan före undersökningen.

 

Ni kan äta och dricka normalt före undersökningen.

 

 

 

Röntgenläkaren som gör undersökningen

 

 

 

 

 

Undersökning ________________ kl. _______

 

Tidsbeställning och förfrågningar via röntgenavdelningarna: 010 380 3800 (växel)