Albumin- och kreatininkvoten i urin (U-AlbKrea)

ALBUMIN- OCH KREATININKVOTEN I URIN (U-AlbKrea)

Konstaterande av diabetesnefropati i tidigt skede

Observera:

  • Undvik fysisk ansträngning kvällen före provtagningen.
  • Provet tas i den första morgonurinen.

 Intimtvätt

 Kvinnor: Tvätta händerna. Sära på blygdläpparna och tvätta underlivet noggrant med rinnande vatten utan tvål eller annat tvättmedel. Torka med papper framifrån och bakåt.

Män: Tvätta händerna. Dra tillbaka förhuden och tvätta urinrörsmynningen noggrant med rinnande vatten utan tvål eller annat tvättmedel. Torka med papper.

Provtagning:

  • Öppna locket på provtagningsburken. Rör inte insidan av burken eller locket.
  • Låt den första urinen rinna ned i toalettstolen.
  • Utan att bryta urinstrålen fyller ni minst halva burken med urin.
  • Den resterande urinen kan ni låta rinna ner i toalettstolen.

Behandling av provet:

 Bild 1. Tillslut burken ordentligt. Avlägsna förslutningsdekalen på locket.

Bild 2. Ni får INTE öppna provröret! Tryck provröret med korken före mot provnålen ända ned i botten tills urinen sprutar in i röret. Håll röret på plats tills vätskeytan inte längre stiger. Avlägsna röret från öppningen. Häll den överblivna urinen i toalettstolen. Kassera burken varsamt med hushållsavfallet.

 

Lämna det fyllda röret med en personuppgiftsetikett (namn och personbeteckning) till laboratoriet under samma dag.

 

                                

Bild 1.   

Kuva 1
Kuva 1

  

Bild 2.

Kuva 2
Kuva 2

 

Mer information om laboratoriet:  010 380 3800 (växel)