Clostridium difficile, nukleinsyra(F-CldTNhO) i avföringen

I undersökningen utreds orsaken till diarré förknippad med mikrobläkemedel. Man letar efter Clostridium difficile-bakterier i provet genom ett test som bygger på genamplifiering.

 

Provtagning

  1. Ta avföringsprovet på wc-papper eller i ett rent kärl, t.ex. på en engångstallrik.
  2. Stick pinnen med dacronyta och rött huvud in i avföringen så att det fastnar avföring på pinnen. Blanda därefter pinnen väl i vätskan i det blåa röret och stäng röret omsorgsfullt. Du kan slänga pinnen.
  3. Skriv ditt namn, födelsedatum och provtagningsdatum på etiketten och fäst den på burken.
  4. Placera provtagningsburken i plastpåsen och stäng påsen väl.
  5. Lämna burken på laboratoriet så snart som möjligt efter provtagningen, senast följande dag. Provet ska förvaras svalt, t.ex. i kylskåp.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Namn: ________________________________ Personbeteckning: _________________

 

Tidigare antibiotikabehandlingar:

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Mer information om laboratoriet:  010 380 3800 (växel)