Insättning och borttagning av spiral

 

Det finns många olika slag av både koppar- och hormonspiraler.

Kopparspiral kan också användas som akut-preventivmedel, varvid den ska sättas in senast inom 3–5 dygn efter ett oskyddat samlag.

 

Insättning av spiral

 

Enligt rekommendationen ska spiralen sättas in inom fem dygn efter att menstruationen börjat.

Om menstruationen inte kommer eller om den är oregelbunden kan spiralen sättas in när som helst i menstruationscykeln. Men då måste man utesluta en eventuell graviditet.

 

Om du använder någon annan hormonell preventivmetod när spiralen ska sättas in, kan spiralen sättas när som helst i menstruationscykeln.

 

Eventuella könssjukdomar bör uteslutas före insättning av spiral.

 

Eventuella smärtor efter insättningen av spiralen kan lindras med värkmedicin (t.ex. ibuprofen 600–800 mg eller paracetamol 1 g) cirka en timme före avtalad tid. Om du använder en preventivmetod bör du fortsätta med den åtminstone tills spiralen har satts in.

 

Läkaren sätter in spiralen i livmoderhålan, på sin mottagning. Vid behov kan smärtorna vid insättningen lindras genom bedövning. Berätta om eventuella allergier mot bedövningsmedel före åtgärden.

 

Efter insättning av spiral behövs normalt ingen sjukledighet. Men det kan vara bra att reservera tid för vila om tillståndet så kräver. Läkaren ordinerar eventuellt behov av tilläggsskydd efter åtgärden.

 

Borttagning av spiral:

 

Tidpunkten för borttagningen av spiralen väljs med hänsyn till önskemål i framtiden. Om du vill bli gravid kan spiralen tas bort när som helst i menstruationscykeln. Om behovet av preventivmedel kvarstår är rekommendationen att spiralen tas bort under menstruationen.

Borttagning av spiral är tämligen smärtfri. 

 

 

 

 

 

 

 

Version 1.0