Patient instruktioner

I följande förteckning finns patientanvisningar för laboratorieundersökningar, gynekologiska undersökningar och röntgenundersökningar. På sidan finns även anvisningar för endoskopiundersökningar och mindre ingrepp samt anvisningar för vård i hemmet efter ingrepp. Dessutom finns anvisningar för resenärer.

I allmänhet bör du komma cirka 15 minuter före undersökningen så att blodtrycket hinner stabiliseras. Du får undersökningsresultaten av läkaren som behandlat dig.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: