Samarbete med försäkringsbolag

Läkarcentralen Aava samarbetar med alla försäkringsbolag som erbjuder lagstadgade försäkringar. Lagstadgade försäkringar är arbetsolycksfalls- och trafikförsäkringarna.

Frivilliga sjukkostnadsförsäkringar för anställda

Företagen kan utöka eller komplettera de företagshälsovårdstjänster som erbjuds medarbetarna med olika frivilliga sjukkostnadsförsäkringar. Företagets attraktivitet som arbetsgivare ökar när medarbetarna upplever omfattande och mångsidiga sjukvårdstjänster som en god personalförmån. Dessutom säkerställer de tjänster som försäkringen täcker medarbetarnas arbetsförmåga och påskyndar återkomsten från sjukledighet.

Be om en offert

Intresserad? Kontakta Aava företagshälsovård.

Till kontaktblanketten