Antigentest för coronavirus, snabbtest

Verksamhetsställena Aava Kampen, Träskända, Kervo, Åbo, Tammerfors, Hyvinge, Hagalund och Aviapolis använder ArcDian mariPOC® COVID-19 antigentest för identifiering av coronaviruset. Man kan göra testet som en enskild undersökning eller som en del av ett paket, varvid man utöver snabbtestet samtidigt tar ett PCR-test. Testet visar om personen har en pågående coronavirusinfektion. För antigenitest behövs en läkarremiss eller så kan testet göras som en del av coronatest för resenärer, varvid en sjukskötare skriver remissen för undersökningen.

Börja med att boka tid hos din egen företagsläkare eller till distansmottagning hos läkare om du misstänker att du smittats av coronaviruset.

I vilken situation görs antigentest?

Antigentest lämpar sig som test då det är mindre än en vecka sedan symtomen och uppkomsten av symtomen. Testet är tillförlitligt under de första dagarna med symtom. Det är inte lika känsligt som PCR-test, men fördelen är att resultatet fås snabbt. Resultatet kan fås inom en halv timme.

En bedömning av behovet av att göra ett test görs i första hand på distansmottagning hos läkare. Den läkare som skriver remissen avgör vilket test som lämpar sig bäst för situationen. Du behöver inte själv ha kunskap om vilket test du ska begära.  

Boka tid till distansmottagning hos allmänläkare

Hur ska jag göra för att boka en tid till ett coronavirustest?

Efter att läkaren har intervjuat patienten och på distansmottagningen konstaterat att det finns ett behov av testning, skriver läkaren en elektronisk remiss till provtagning. Samtidigt kommer man även överens om på vilket sätt testresultatet kommer att delges patienten.

Du kan behändigt boka tid till ett coronavirustest via nätet, på det verksamhetsställe som passar dig bäst. För tidsbokningen på nätet krävs stark identifiering, dvs. nätbankskoder eller mobil-ID. Om du varken har bankkoder eller mobil-ID, kan du boka tid via vår kundtjänst, tfn 010 380 3838

Patienten ska stanna hemma i förhållanden som motsvarar karantän i väntan på både provtagningstiden och testresultaten.

Om läkaren bedömer att kriterierna för coronavirustestning inte uppfylls får patienten anvisningar för egenvård av läkaren.

Intyg över negativt resultat av coronavirustest:

Antigentest kan också behövas som en del av coronaintyget för resenärer. Anvisningar för coronaintyg utfärdat av sjukskötare hittar du här: Coronaintyg 

Var görs antigentest för coronavirus?

Efter att en provtagningstid har bokats skickas noggrannare ankomstanvisningar till den som ska testas.

Förberedelser inför och ankomst till ett antigentest

När kunden har bokat en tid för provtagning, skickar vi förberedelse- och ankomstanvisningar per textmeddelande (sms) och e-post.

Kom punktligt till testet, så att det inte blir kö på teststället. Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis när du kommer till provtagningen.

Antigentest tas på samma sätt som prov för coronavirustest (PCR), dvs. med en provtagningspinne från nässvalget. Själva provtagningen kan kännas obehaglig, men den är snabbt över.

Resultatet av snabb-antigentest för coronavirus

Resultatet av antigentestet kan bli färdigt inom en halv timme. Medan man väntar på resultatet ska den som låtit testa sig vara hemma i förhållanden som motsvarar karantän. Du kan kontrollera det färdiga resultatet på Aavas webbplats, under avsnittet med dina hälsouppgifter. Svaret läggs även in i Kanta-tjänsten.

Om ditt testresultat är positivt, kontaktar Aavas läkare dig på överenskommet sätt och ger dig anvisningar om bland annat egenvård. Vår personal kontaktar dig per telefon, tar reda på bakgrundsinformation med anknytning till smittkedjan och vidarebefordrar dina uppgifter till den som ansvarar för smittsamma sjukdomar i din hemkommun. Kort efter samtalet kommer du att bli kontaktad av infektionsläkaren i din hemkommun som fattar ett officiellt beslut om isolering och ger närmare information om eventuell eftervård.

Om ditt testresultat är negativt, men du känner att du behöver anvisningar för egenvård eller en plan för eftervård, ska du komma överens om hur din behandlande läkare kan kontakta dig.

Antigentestets pris och betalning

Priset för ett antigentest hos Aava är 160 euro. FPA-ersättningen för ett test som gjorts utifrån en läkarremiss är 36 euro.

Priset för en paketundersökning (antigentest + PCR-test) är 287 euro, varav FPA-ersättningen är 136 euro.

Observera att distansmottagningen eller telefontiden under vilken läkaren berättar om resultatet och gör en bedömning samt plan för eftervård faktureras separat. Vi skickar en faktura till den person som testats efter provtagningen. 

Prislista

COVID-19 koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) (PCR-testi)

Koronavirustestauksen hinta Aavassa on yksityisasiakkaalle Kela-korvauksen jälkeen 89 euroa. Kela-korvauksen saa lääkärin lähetteen perusteella tehdystä testeistä. Kela-korvausta ei saa mikäli testi tehdään oireettomalle potilaalle matkustustodistusta tms. varten. 

189.00 €
pelkkä testi
COVID-19-koronavirustauti, antigeeniosoitus

Koronavirustestauksen hinta Aavassa on yksityisasiakkaalle Kela-korvauksen jälkeen 124 euroa. Kela-korvauksen saa lääkärin lähetteen perusteella tehdystä testeistä. Kela-korvausta ei saa mikäli testi tehdään oireettomalle potilaalle matkustustodistusta tms. varten. 

160.00 €
pelkkä testi
COVID-19 nukleiinihappo (PCR) + antigeeninosoitus, yhdistelmätutkimus

Hinta Aavassa on yksityisasiakkaalle Kela-korvauksen jälkeen 131 euroa. Kela-korvauksen saa lääkärin lähetteen perusteella tehdystä testeistä. Kela-korvausta ei saa mikäli testi tehdään oireettomalle potilaalle matkustustodistusta tms. varten. 

267.00 €
pelkkä testi
COVID-19 -koronavirustauti, IgG/IgM-vasta-aineet
92.30 €
pelkkä testi
COVID testit hoitajan lähetteellä:

Sairaanhoitajan vastaanotosta ja koronatodistuksesta lähetämme sinulle laskun kotiin tai sen voi maksaa toimipisteessä todistusta haettaessa.

 

Palvelut eivät ole hoitajan lähetteellä Kela-korvattavia.

 

Otathan huomioon, että laskutamme sairaanhoitajan työn osuuden, vaikka peruisit koronanäytteenottoon tulon määräaikaan mennessä (12 h ennen näytteenottoa). 

Sairaanhoitajan lähete ja todistus PCR tutkimuksella
245.00 €
Sairaanhoitajan lähete ja todistus PCR + vasta-ainetutkimuksella
337.30 €
Sairaanhoitajan lähete ja todistus PCR+antigeenitutkimuksella
323.00 €
Sairaanhoitajan lähete ja todistus antigeenitutkimuksella
139.00 €
Sairaanhoitajan kirjoittama todistus lääkärin määräämästä covid testistä, kun tulos on ollut negatiivinen
32.00 €

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: