Starroperationer

Prislista

Kaihileikkaus peruslinssillä
1478.00 €
Kaihileikkaus toorisella linssillä
2035.00 €
Kaihileikkaus multifokaalilinssillä
2678.00 €
Esitutkimukset, peruslinssillä, sis. tutkimukset
165.00 €
Esitutkimus toorinen tai multifokaali linssillä
192.00 €
Leikkauksen aikainen anestesiavalvonta

Kaksi silmää 200€

från
150.00 €

Experter

Visa specialister som erbjuder denna tjänst.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: