Starroperationer

Prislista

Kaihileikkaus peruslinssillä
1380.00 €
Kaihileikkaus toorisella linssillä
1900.00 €
Kaihileikkaus multifokaalilinssillä
2500.00 €
Esitutkimukset, peruslinssillä, sis. tutkimukset
120.00 €
Esitutkimus toorinen tai multifokaali linssillä
150.00 €
Leikkauksen aikainen anestesiavalvonta

Kaksi silmää 200€

från
150.00 €

Experter

Visa specialister som erbjuder denna tjänst.

Fråga mera

I brådskande ärenden var i kontakt med telefon.

Den föredragna metoden för kontakt: