Covid-19 vaccinationsbevis

Du kan få ett vaccinationsbevis hos Aava när du fått din vaccinationsdos. Det gäller läkarcentralen Aavas bevis på engelska och genom att underteckna det bekräftar sjukskötaren eller läkaren att du fått vaccinsdoser mot covid-19. Beviset ges i huvudsak efter att den andra dosen har administrerats. Om du behöver beviset av nödvändiga skäl exempelvis för en resa, kan ett vaccinationsbevis ges redan efter den första dosen.

Vaccinationsbeviset får du enligt följande:

Aavas företagshälsovårdskunder

  • Om du är kund hos Aavas företagshälsovård och du vaccineras via företagshälsovården kan du be om beviset direkt av den person som vaccinerar dig.
  • Vid behov kan du även be om vaccinationsbeviset av din företagshälsovårdare i ett senare skede.

Övriga kunder

  • Om du fått coronavaccin någon annanstans än hos Aava och du behöver ett vaccinationsbevis, boka en tid till Aavas sjukskötare genom att ringa vår kundtjänst 010 380 3838.
  • Sjukskötaren kontrollerar från patientdatasystemet/Kanta-tjänsten eller annat officiellt dokument vilka coronavaccin du fått och utfärdar vaccinationsbeviset. Ta med ett fotografiförsett identitetsbevis.
  • Av vaccinationsbeviset framgår när vaccinet/vaccinerna administrerats och vilket vaccin som har använts.
  • Beviset kan utfärdas av läkaren till exempel i samband med övrig mottagning.

Pris

Alla som vaccinera hos Aava får ett vaccinationsbevis utan kostnad. Observera att hos Aava vaccineras för tillfället endast kunder inom företagshälsovården som ingått ett avtal om vaccination med Aava.

Priset på ett vaccinationsbevis som utfärdas över coronavacciner som administrerats annanstans är 30 euro.

FacebookTwitterLinkedIn